การแข่งขัน

จัดทำขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการเขียนโปรแกรมด้วย scratch ในระดับประถมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาการการคำนวณ ที่เน้นให้ทักษะ Coding เป็นทักษะที่สำคัญแห่งศตวรรษที่ 21

National Scratch Competition

การแข่งขันนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการเขียนโปรแกรมด้วย scratch ในระดับประถมศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาการการคำนวณที่เน้นให้ทักษะ Coding เป็นทักษะที่สำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทสำคัญ การฝึกฝนทักษะการเขียนโปรแกรมของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าแข่งขันเองแล้วยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวที่จะเรียนรู้ของเพื่อนๆ ในวัยเดียวกันอีกด้วย

Why Your Kids Should Participate in National Scratch Competition?

ขั้นตอนการสมัครและเกณฑ์การตัดสิน

 1. เลือกหัวข้อ (Game หรือ Animation)
 2. สร้างสรรค์ผลงานตามเงื่อนไขจากหัวข้อต่อไปนี้:
  • Game
   • เกมจะต้องมีระบบการให้คะแนน หรือ จับเวลา
   • เกมจะต้องมีเงื่อนไขแพ้-ชนะ และแสดงฉากการแพ้-ชนะ
   • ต้องมีการใช้เสียงประกอบ
  • Animation
   • ต้องเป็น Interactive หรือมีการตอบโต้กับผู้เล่น
   • มีการสลับ Backdrop ไม่น้อยกว่า 3 ฉาก
   • ต้องมีการใช้เสียงประกอบ
 3. Theme ของผลงานที่ต้องส่งเข้าประกวด คือ “New Normal”
 4. สร้างคลิปวิดีโอเพื่ออธิบายผลงานต่อกรรมการผู้คัดเลือก โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
  • คลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที
  • มีการแนะนำตัวชื่อ นามสกุล และชื่อเล่น
  • อธิบายวิธีเล่นเกมหรือการใช้งาน
  • อธิบาย Source Code ของผลงานว่าตรงตามเงื่อนไขของการแข่งขันทุกข้อ
 5. Upload คลิปวิดีโอลงบน Youtube เท่านั้น
 6. กรอกลิ้งที่ได้จาก Youtube และ Scratch ลงในฟอร์ม: shorturl.at/dmvxB
 7. รอ Confirmation ตอบรับแข่งขันรอบที่หนึ่ง
 8. รอประกาศผลรอบที่หนึ่ง 
 9. หากผ่านรอบที่หนึ่ง เตรียมตัวในการสอบรอบที่สองได้เลย! 

**หมายเหตุ:

 • ผู้สมัครหนึ่งคนสามารถส่งได้หนึ่งคลิปวิดีโอเท่านั้น หากพบว่าได้ทำการส่งมามากกว่าหนึ่งคลิปวิดีโอ ทุกคลิปวิดีโอที่ส่งมาจะถือเป็นโมฆะทันที
 • โรงเรียน Code Genius สามารถนำคลิปวีดีโอและ Source Code ที่ส่งมาไปใช้เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ได้

Video Submission

1. วิธีบันทึกจอ

2. แนะนำการส่งคลิปเข้าประกวด

3. ตัวอย่างวิดิโอส่งประกวด (Game)

4. ตัวอย่างวิดิโอส่งประกวด (Animation)

รางวัล

ทุกคนที่เข้าร่วมจะได้รับ Certificate ‘The Coder of The Future’ สำหรับผู้แข่งขันที่เข้าร่วม

คุณสมบัติของผู้สมัคร

รายละเอียดการแข่งขัน

Event

กำหนดการ

วันนี้ - 23 มกราคม 2565

ประกาศรับสมัครพร้อมอัพโหลดผลงานและคลิปวิดีโอแนะนำผลงานของตนเองเข้าสู่ระบบ (ช่วงการแข่งขันรอบที่ 1)

18 ธันวาคม 2564

Online workshop การเรียนเขียนโปรแกรม Scratch เบื้องต้นกับสถาบัน Code Genius ฟรี

30 มกราคม 2565

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

5 กุมภาพันธ์ 2565

วันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา

**กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม**

การรับสมัคร​

สามารถสมัครได้ฟรี นอกจากนี้ ผู้เข้าแข่งขันทุกท่านยังสามารถเข้าร่วม Online workshop การเรียนเขียนโปรแกรม Scratch เบื้องต้นกับสถาบัน Code Genius โดยไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ อีกด้วย สมัครผ่านเว็บไซต์พร้อมส่งผลงานการแข่งขันรอบที่ 1 ได้เลยที่

thThai