Sponsored by

ประกาศสำคัญสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ

GroupIDNameNicknameSchool
AA1ด.ญ.ดรัลพร ปรีชามารถเอ้กโรงเรียนรุ่งอรุณวิทยา
AA2ด.ญ.นันท์นภัส แสงเพ็งเอยโรงเรียนบุญเจริญวิทยา
AA3ด.ช.พสิษฐิ์ เจียมอนุกูลกิจชีนอัสสัมชัญ อุบลราชธานี
AA4Phudis JearjesdakulPeytonShrewsbury International School City Campus
AA5Pitchayapol WilaingamIqUdon Thani International School
AA6Sukaline BoonpratuchaiLoukzoAIT International School
AA7กวิณ จริยาพรรุ่งกวิณRuamrueedee International School
AA8ดช.ภาคิน พิมพ์โคตรคินดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี
AA9เด็กชายปิยะวัฒน์ ธรรมสังวาลย์ติณห์บ้านเรียนน้องติณห์
AA10บวรทัต สุวรรณงามนุคอนุบาลสมุทรสาคร
AA11วริษฐ์ จันทร์เอี่ยมคินโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายประถม)
AA12จิณณ์ ยศสุนทรจิณณ์สาธิตประสานมิตร
AA13ชัยพัชร์ ซันดูกรรณสาธิตละอออุทิศ ลำปาง
AA14ณนน ลิ้มสุวรรณนนสาธิตจุฬาฯ
AA15ณพล ลิ้มสุวรรณพลสาธิตจุฬาฯ
AA16ด.ช. ณัฐพัฆน์ วศินดิลก ผลพฤกษ์นาโอเซนต์คาเบรียล
AA17ด.ช.ปภังกร จันทนทรัพย์Poshโรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทอง
AA18ดญ ธนินรดา สุวรรณกูฏแอเรียลUAIMS
AA19ด.ญ.รัศยา ซ่อนรักษ์มีนโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร
AA20เด็กชาย อธิษฐ์ จันทร์หัวโทนเบนท์เล่ย์โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ (นะ สุวรรณวงศ์)
AA21สิทธิ์ ตันตระกูลปลาคาร์พโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
AA22Yanathip KorprasertBlueThe Little Unicorn House
AA23ชนน สุวรรณมนตรีติณห์สถาบันการศึกษาทางไกล
AA24ณฐาภพ สุขโสมภูผาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
AA25ด.ช.กนกศักดิ์ อุ่นพรเลิศอั่งเปารร.สฤษดิเดช จันทบุรี
AA26ดช.นัธทวัฒน์ สุวรรณรัตนกุลDanielโรงเรียนสาธิตจุฬา ฝ่ายประถม
GroupIDNameNicknameSchool
BB1ด.ช.รชานนท์ แสงเพ็งเก้าโรงเรียนบุญเจริญวิทยา
BB2เด็กชายพิชญ์ พืชพันธ์มูจินโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
BB3มิลินท์ อัศวรักษาวงศ์มิลินโรงเรียนราชินี
BB4สุภโชค ฮันตระกูลปาล์มยุวพัฒน์นครสวรรค์
BB5Archira SongwathanaZakkAssumption Primary School
BB6Janisda JesdpiyawongJanisSingapore International School of Bangkok
BB7Pheemmadej SuppakowitTitanโรงเรียนโชคชัยรังสิต
BB8ณติณณ์ ชินธเนศเนธสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BB9ธีรวิชญ์ จารุมงคลศักดิ์Sense เซนส์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต SBS
BB10ยศพีร์ ศรีธนสกุลชัยมาร์ตินThai-Singapore International School (TSIS)
BB11Kaka KritphawitKakaSritnakharinwirot University Prasarnmit Demonstration School Elementary
BB12Prin KumpreeMaiCranberry International School
BB13ดช.ชวัลวิทย์ หวงเลโก้American Prep International school
BB14ด.ช.มกรภฏ ธรรมเดโชชัยมังกรโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม
BB15ด.ช.โอบนิธิ แซ่หลอวีโก้โรงเรียนอนุบาลวังม่วง
BB16ด.ญ.พิมพ์ญาดา รักชาติน้ำขิงโรงเรียนวรรัตน์ศึกษา ตลิ่งชัน
BB17ด.ญ. วิวิศน์อร ตั้งงามจิตต์ซาช่าโรงเรียนไทยคริสเตียน
BB18เด็กชายปรัตถกร คงคชวันน้องปาล์มโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
BB19เด็กชายวรบดินทร์ จำรัสพันธุ์ซานต้า
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
BB20ธรรม์ธนา ชาแท่นธันวาโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
BB21เลิศวรรธน์ ชาติพิทักษ์คนดีโรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์ กรุงเทพฯ
BB22เสฏฐวุฒิ พฤฒิวงศ์วาณิชโมกุอนุบาลตราด
BB23Thanatchaya JirabundansukPeipeiMaterdei School
BB24กันตภณ สัจจพงษ์กันบ้านเรียนมิตรภาพ
BB25อัยยา อุดมรัตน์อัยย์เซนต์โยเซฟคอนเวนต์
BB26ด.ญ รติตา พาชิยานุกูลพรีมHome School
GroupIDNameNicknameSchool
CC1ด.ช.กิตติภพ จิตรธนบรรจงเนเจอร์Singapore International School of Bangkok (Thonburi)
CC2ด.ช.ฉัตรดนัย ลิ้มศิริรังสรรค์IkkyuKrabi International School
CC3ด.ช. ธนัยนันท์ โพธิภีมโรงเรียนสาธิตพัฒนา
CC4ด.ช.ธิปธนัชญ์ ศรีขจรลาภเอเจ
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
CC5ด.ช.วชิรวิชญ์ หาดอ้านปอร์เช่โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่
CC6ด.ญ.ฐิตาภรณ์ โงสว่างมินต้าโรงเรียนราชินี
CC7ดญ.พชรพร ทองประเสริฐธารานานาชาติแอ๊ดเวนตีสมิชชั่นอุบล
CC8เด็กชายกฤษฏ์ ใจเย็นคัพเค้กขจรเกียรติพัฒนา ภูเก็ต
CC9เด็กชายภพเดช ภูวะเสถียรAndaกรุงเทพคริสเตียน
CC10นวิน เหลืองนฤมิตชัยนนท์International School Bangkok (ISB)
CC11ภูรินท์ วงศ์สุรศิลป์แม็กกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
CC12สิตางค์ ช่างตีบัวเซ็นต์ฟรังซิสเซเวียร์
CC13อินทิรา วัชรสินธุ์อินสาธิตจุฬา
CC14Jayata Thad TieanwornThadInternational School Bankok
CC15Papatsiri SangraksawongBrightAnubansatun
CC16Paphakit PalasakZeeUbon Adventist international school
CC17Suttipat KulsiriNonNorwich International School
CC18Warisara JintanawanAllyDenla British School
CC19ดญ.จิณณ์ณณัช เตชะมงคลาภิวัฒน์จินนา (Jinna)โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร์ (Thai-Singapore International School)
CC20คุณภัทร เทพวรชัยธามโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
CC21ด.ช.กันตินันท์ ก้อนทองกำปั่นร.ร.อนุบาลจันทบุรี
CC22ด.ช.พีพัฒน์ ก้าวสัมพันธ์อาโอ้รร.สฤษดิเดช จันทบุรี
CC23ด.ช.ภัทรพิศิษฏ์ สุวรรณรัตน์เทมส์ร.ร.อนุบาลจันทบุรี
CC24ด.ช.วรัญญู เกษมวัฒนากุลอั่งเปารร.สฤษดิเดช จันทบุรี
CC25ด.ช.สีหเดช ทัตธนนันท์เฟธโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
CC26ดช หฤษฏ์ อภิชัยนิมิตดีทีตั้น TeetonAmnualsilpa School
GroupIDNameNicknameSchool
DD1ดญ ปวริศา สุวรรณกูฏอควาUAIMS
DD2เด็กหญิงกัญญารัตน์ จำนงค์ศาสตร์ป่านหยกโรงเรียนโชคชัยรังสิต
DD3นกรณ์ อารีย์เปาเซนต์คาเบรียล
DD4นัทธิ์ธนิน ตั้งทัพพ์ปภาตาต้าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
DD5เนธิสดา ตั้งยิ่งยงจิ๊กซอว์วัดเขากลอย
DD6บูรพ์ ตันตระกูลปลาวาฬโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
DD7ศิริ ศักดิ์ศิรินุกูลตาต้าโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
DD8อคิราห์ ธรรมนิตย์กิจฟานสารสาสน์วิเทศนครราชสีมา
DD9อัญชลี คณานุรักษ์ โวคซ์อัญชลีHome School สังกัดโรงเรียนวัดเขากลอย
DD10เขมจิรา จิราวัฒนอนันต์เกรซสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
DD11ณัฏฐนันท์ พรสนธิสกุลนิจิโรงเรียนเซนย์โยเซฟคอนเวนต์
DD12ด.ช.ตรีทศ อมรปรีดาสงกรานต์สารสิทธิ์พิทยาลัย
DD13ด.ช.พิชญุตม์ เทพาหุดีปั้นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
DD14ด.ช ศุภกฤต โทนุสินปอนด์อัสสัมชัญอุบลราชธานี
DD15ด.ญ. ศุภิสรา ทองตันหยงนาน่าโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม
DD16เมธาภูมิ พาชิยานุกูลพร้อมHome School
DD17Prin WangchindaPrinEkamai Internaional School
DD18ด.ช.กรรณย์กร กฐินเทศคีตะโรงเรียนบ้านวังทองวัฒนา
DD19ด.ช.ธนธารา เกษตรภิบาลทิกเกอร์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
DD20ด.ช.พีชญพัฒน์ สถิรกุลพีชญ์จิตรลดา
DD21ด.ช.อริยวัฒน์ หะหมานริสกีโรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า
DD22ด.ญ.ม่านฟ้า ซ่อนรักษ์มิวโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร
DD23เด็กชายกฤตานน ตราชูกุลเซี้ยงอนุบาสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์)
DD24เด็กชายธนภัทร เสนานุชไอติมโรงเรียนเมืองเลย
DD25เด็กชายภูริวัจน์ ราชพัฒภูผาโรงเรียนเมืองเลย
DD26ทนุธรรม อูปอิ่นนอร์ธอัสสัมชัญธนบุรี

รายชื่อสำรอง

NO.NameNicknameSchool
1เด็กชาย ดาณิช นาคสุขดาณิชโรงเรียน ปาณยาพัฒนาการ
2ด.ญ.ปุณิกา โชติรสพงศ์เฟธร.ร.อนุบาลจันทบุรี
3เด็กชายเจนวิทย์ ตั้งประภาแม็คโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายประถม
4เด็กหญิงธัญญชนก ตันทนิสดั่งฝันโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
5ด.ช.ภัทรชนน สายชมภูปุณรร.บุญเจริญวิทยา
6ด.ช.ภัทรพล เกษมวัฒนากุลเจใดร.ร.อนุบาลจันทบุรี
7เด็กชายปรมี เจนลาภวัฒนกุลจินเป่าโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
8ด.ญ.นันทิชา เวียงจันทร์นานาโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา
9ด.ญ.เอมมิกา รุ่งนาวาเอเม่โรงเรียนราชินี

หมายเหตุ :
– รายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบด้านบนไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน
– ผู้ที่มีรายชื่อผ่านเข้ารอบจะต้องจำ Group และ ID ของตนเองเพื่อใช้ในวันแข่งขันรองชิงชนะเลิศ

การยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

สำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งหมด 104 คน ต้องทำการยืนยันสิทธิ์โดยกรอกฟอร์มผ่านลิงก์ : https://form.jotform.com/221422070157444 ภายในวันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 12.00 น. หากไม่ยืนยันสิทธิ์ภายในวัน-เวลาที่กำหนด ทางทีมงานจะทำการเรียกรายชื่อสำรองทันที

กำหนดการ

โครงการแข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch ระดับชาติ 2022

วันอาทิตย์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา

เวลากิจกรรม
08.00 – 08.45 น.ลงทะเบียนรายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน ณ บริเวณทางเข้า (จุดที่ 2)
08.45 – 09.15 น.พิธีเปิดการแข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch ระดับชาติ 2022 ณ อาคารวิชชาพัฒน์ (อาคารเรียนมัธยม) ห้องประชุมชั้น 5 (จุดที่4)
09.30 – 12.00 น.

1. ผู้เข้าแข่งขัน : การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ (จุดที่4)
1.1 การแข่งขันข้อสอบรูปแบบ Paper Test ณ อาคารวิชชาพัฒน์ (อาคารเรียนมัธยม) ชั้น 1 และ 3
กลุ่ม A ห้องเรียน ชั้น 3 ห้อง 303
กลุ่ม B ห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง 104
กลุ่ม C ห้องเรียน ชั้น 3 ห้อง 304
กลุ่ม D ห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง 105

1.2 การแข่งขันข้อสอบรูปแบบ Lab Test ณ อาคารวิชชาพัฒน์ (อาคารเรียนมัธยม) ชั้น 1 และ 3
กลุ่ม A ห้องปฏิบัติการทางภาษา ชั้น 3 ห้อง 301 – 302
กลุ่ม B ห้องสมุด ชั้น 1 Computer Room
กลุ่ม C ห้องปฏิบัติการทางภาษา ชั้น 3 ห้อง 301 – 302
กลุ่ม D ห้องสมุด ชั้น 1 Computer Room

2. คุณครู/ผู้ปกครอง : เยี่ยมชมบูธกิจกรรม/พักผ่อนตามอัธยาศัย
ณ บริเวณจุดตั้งบูธ(จุดที่ 3) และอาคารรับรองผู้ปกครอง(จุดที่ 5) ชั้น 1 ห้อง 2104

12.00 – 13.30 น.พักรับประทานอาหาร ณ อาคารรับรองผู้ปกครอง(จุดที่ 5) ชั้น 1 ห้อง 2104
13.30 – 14.30 น.ประกาศผลการแข่งขัน และพิธีมอบรางวัลผู้ชนะเลิศ ณ อาคารวิชชาพัฒน์ (อาคารเรียนมัธยม) ห้องประชุมชั้น 5 (จุดที่4)

*** สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเพิ่มเติมได้ที่กลุ่ม LineOpenchat “Scratch Community by Code Genius” : https://bit.ly/3QEvEjK

รูปแบบกติกาในการสอบ

การสอบจะแยกออกเป็น 2 ประเภทในวันแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
1. การแข่งขันประเภทการใช้กระดาษหรือ Paper test จำนวน 20 ข้อเป็น Multiple choice
2. การแข่งขันประเภทการใช้คอมพิวเตอร์ หรือ Lab test ซึ่งจะเป็นรูปแบบแก้ไขปัญหาและสร้างโปรเจกต์ Scratch ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ในวันงานจะแบ่งผู้เข้าแข่งขันออกเป็น 4 กลุ่ม: กลุ่ม A, B, C และ D จะมี Staff ดูแลเด็กๆ ในแต่ละกลุ่มอย่างทั่วถึงและพาไปเข้าห้องสอบ

การแข่งขันทั้ง 2 ประเภทจะเริ่มตั้งแต่ 09.30 – 12.00 น.

การเตรียมตัวสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

1. เครื่องแต่งกายและการเตรียมอุปกรณ์ในการสอบ : ให้นักเรียนสวมใส่ชุดนักเรียนให้เรียบร้อย (เสื้อกันหนาวสามารถนำมาใส่ได้) สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบให้เตรียมดินสอ (ไม่จำเป็นต้องเป็น 2B), ยางลบ และบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่ายพร้อมชื่อ-นามสกุลของผู้เข้าสอบชัดเจนเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตอนลงทะเบียน

2. อาหาร : ผู้ปกครองต้องเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าแข่งขันมาเอง ทางเราจะมีเวลาพักเบรคให้เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที ตั้งแต่ 12.00 – 13.30 น. หลังจากหมดเวลาพักเบรคให้นักเรียนกลับมาพร้อมกันเพื่อฟังประกาศผลผู้ชนะการแข่งขันที่อาคารวิชชาพัฒน์ (อาคารเรียนมัธยม) ห้องประชุมชั้น 5 และทางเราจะมีอาหารว่างให้เป็นน้ำผลไม้ Tipco Superkid จาก Tipco, น้ำเต้าหู้ จาก Tofusan และขนมจาก Black Canyon และ Coductkoduct ซึ่งเป็นอภินันทนาการจาก Sponsor ของเรา

**หมายเหตุ: บริเวณในโรงเรียนและรอบโรงเรียนจะไม่มีบริการน้ำดื่มและอาหาร ท่านสามารถขับรถออกไปภายนอกโรงเรียนเพื่อทำการซื้อเพิ่มเติมในตอนพักเบรคได้ จึงเรียนมา ณ ที่นี้และขออภัยในความไม่สะดวกอย่างสูง

มาตรการป้องกัน Covid-19

ขอความกรุณาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าแข่งขันและผู้เข้าร่วมงาน

1. ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะต้องตรวจ ATK และยื่นผลตรวจ ATK ของตนเองที่ได้รับการตรวจไม่เกิน 24 ชั่วโมงที่จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมงานแข่งขัน

2. ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมงานแข่งขัน

3. หากมีอาการปวดหัว ตัวร้อน มีไข้ มีน้ำมูกและเจ็บคอ ขอความกรุณางดเข้าร่วมงานแข่งขัน

สถานที่สอบ

โรงเรียนสาธิตพัฒนา (Satitpattana School)

ที่อยู่: 380 ถนน ปัญญาอินทรา แขวง สามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

thThai